LUMSÅS KIRKE

Februar 2021

2. februar kl. 17: Sten Hartung (Kyndelmisse)

7. februar kl. 10.30: Sten Hartung

14. februar kl. 14: Sten Hartung (Fastelavn)

17. februar kl. 17: Sten Hartung (Askeonsdag)

21. februar: Nyk. kl. 10.30: Gunhild Als

28. februar kl. 9: Sten Hartung

Gudstjenester

2020 Lumsås Kirke | Stenstrupvej 71 | DK-4500 Nykøbing Sjælland